Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych
w Krośnie

 

Informacja dotycząca łącznego stosowania antybiotyków β-laktamowych z antybiotykami aminoglikozydowymi i ryzyka wystąpienia interakcji w wyniku zastosowania takiego połączenia.

Załączniki:

Opinia Konsultanta ---> POBIERZ
Informacja ---> POBIERZ

 

Copyright 2022 OIPiP w Krośnie
powered by: Reactor CMS
SETMAX - Tworzenie portali internetowych