Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych
w Krośnie

Informacja NRPiP dotycząca Komunikatu w sprawie szkoleń z zakresu wykonywania zleceń lekarskich przez pielęgniarki i położne

 
  • Stanowisko Nr 2 Prezydium Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych z dnia 1 września 2016 r. :---> POBIERZ

  • Pismo Wiceprezesa NRPiP Pana Sebastiana Irzykowskiego w sprawie szkoleń z zakresu wykonywania zleceń lekarskich przez pielęgniarki i położne:--->POBIERZ

 
Copyright 2019 OIPiP w Krośnie
powered by: Reactor CMS
SETMAX - Tworzenie portali internetowych