Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych
w Krośnie

Informacja Przewodniczącej Okręgowej Komisji Wyborczej

Okręgowa Komisja Wyborcza informuje uprzejmie, że pielęgniarki/pielęgniarze, położne/położni członkowie OIPiP w Krośnie, którzy nie aktualizowali danych w rejestrze dotyczących miejsca zatrudnienia, a przez to nie zostali zgłoszeni do rejestru wyborców w poszczególnych okręgach wyborczych zostali ujęci w Okręgu Wyborczym nr 14.
Bliższe informacje dostępne są w biurze OIPiP w Krośnie lub pod nr telefonu  (13)43-694-60.
 
 
Przewodnicząca Okręgowej Komisji Wyborczej
Renata Michalska
Copyright 2019 OIPiP w Krośnie
powered by: Reactor CMS
SETMAX - Tworzenie portali internetowych