Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych
w Krośnie

IV Małopolska Konferencja dla Położnych -

Drogie Koleżanki, Drodzy Koledzy, Szanowni PaństwoSerdecznie zapraszamy do udziału w IV Małopolskiej Konferencji dla Położnych, która odbędzie się w Niepołomickim Zamku - perle renesansowej architektury, gdzie przez wieki bywali, pracowali oraz polowali w Puszczy Niepołomickiej królowie i książęta z dynastii Piastów i Jagiellonów.

Podczas konferencji poruszymy tematykę związaną z samodzielnością zawodową położnych, standardem opieki okołoporodowej, kierunkami rozwoju oraz perspektywami zawodowymi położnych. Przybliżymy również zagadnienia z zakresu prawa oraz problemy pacjentek, z którymi spotykamy się w codziennej pracy. Zaproszenie kierujemy do środowisk położnych, pielęgniarek, lekarzy, kół studenckich oraz wszystkich zainteresowanych proponowaną problematyką.

Organizatorzy konferencji:

Małopolska Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych w Krakowie
Instytut Pielęgniarstwa i Położnictwa Wydziału Nauk o Zdrowiu Uniwersytetu Jagiellońskiego Collegium Medicum
Ogólnopolski Związek Zawodowy Położnych


Patronat:

Burmistrz Niepołomic
Polskie Towarzystwo Położnych


Patronat medialny:

Wydawnictwo Lekarskie PZWL.

Komitet organizacyjny:

Przewodnicząca: mgr Barbara Słupska
Członkowie: dr n. med. Barbara Prażmowska
mgr Halina Serafin
mgr Beata Marzec
spec. piel. położniczego i neonatologicznego, IBCLC Maria Kaleta
mgr Joanna Potrzebny-Curyło
mgr Maria Kaczmarczyk
mgr Elżbieta Tomasz-Hajnos
pielęgniarz dypl. Józef Luberda

Szczegóły konferencji: ---> POBIERZ
Copyright 2019 OIPiP w Krośnie
powered by: Reactor CMS
SETMAX - Tworzenie portali internetowych