Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych
w Krośnie

IV Międzynarodowa Konferencja Naukowa „Świadomość – wyzwania XXI wieku”

Fundacja Światło po raz czwarty organizuje konferencję ukierunkowaną na pacjenta w stanie apalicznym. Tym razem we współpracy z Uniwersytetem Mikołaja Kopernika w Toruniu. Konferencja skierowana jest przede wszystkim do pracowników służby zdrowia (lekarzy, pielęgniarek, fizjoterapeutów, psychologów i innych), wykładowców akademickich, kadry zarządzającej i wszystkich zaangażowanych w planowanie działań, profilaktykę, terapię, rehabilitację i opiekę nad pacjentami z zaburzeniami świadomości. Konferencję zaszczycą swą obecnością zaproszeni wykładowcy ze współpracujących uczelni, ośrodków badawczych, którzy w swoich wystąpieniach skupią się na bieżących problemach, trendach i kierunkach dalszego rozwoju.
 
Główne tematy:
  1. Badania podstawowe w dziedzinie neurologii – od podstaw teoretycznych do praktyki klinicznej.
  2. Badania stosowane, a organizacja leczenia pacjentów z zaburzeniami świadomości.
  3. Badania stosowane, a organizacja rehabilitacji pacjentów z zaburzeniami świadomości
  4. Badania stosowane, a organizacja opieki nad pacjentami z zaburzeniami świadomości
  5. Zastosowanie nowoczesnych technologii w pracy z pacjentami z zaburzeniami świadomości
  6. Sesja „Jestem, słyszę, czuję” poświęcona najnowszym osiągnięciom w pracy z pacjentem w stanie apalicznym i problemom, wobec jakich staje jego rodzina. 
SZCZEGÓŁY KONFERENCJI --> POBIERZ
KARTA ZGŁOSZENIOWA --> POBIERZ
Copyright 2019 OIPiP w Krośnie
powered by: Reactor CMS
SETMAX - Tworzenie portali internetowych