Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych
w Krośnie

Komunikat dotyczący zwiększenia wynagrodzenia dla pielęgniarek i położnych zatrudnionych w gabinetach zabiegowych i punktach szczepień lekarza POZ

Treść komunikatu: ---> POBIERZ
Copyright 2019 OIPiP w Krośnie
powered by: Reactor CMS
SETMAX - Tworzenie portali internetowych