Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych
w Krośnie

KOMUNIKAT firmy Biogen Poland Sp. z o.o. w sprawie ograniczenia stosowania leku Zinbryta (daklizumab) w związku z ryzykiem piorunującej niewydolności wątroby

Komunikat ---> POBIERZ

Pismo NIPiP ---> POBIERZ
Copyright 2018 OIPiP w Krośnie
powered by: Reactor CMS
SETMAX - Tworzenie portali internetowych