Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych
w Krośnie

 

Komunikat Komisji do spraw położnych

 
 
      Komisja do spraw położnych działająca przy Okręgowej Radzie Pielęgniarek i Położnych w Krośnie zwraca się z prośbą o zgłaszanie się chętnych położnych do pracy w wyżej wymienionej Komisji.
Termin zgłaszania do 30 kwietnia 2016 r.
W zgłoszeniu proszę podać imię i nazwisko, miejsce pracy, adres zamieszkania, adres e- mail i numer telefonu.
 
Przewodnicząca
Komisji ds. położnych
 
Bożena Kamińska





































Copyright 2022 OIPiP w Krośnie
powered by: Reactor CMS
SETMAX - Tworzenie portali internetowych