Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych
w Krośnie

 

Komunikat Podkarpackiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia w Rzeszowie w sprawie podwyżek dla pielęgniarek i położnych 07 Sierpień 2017


Podkarpacki Oddział Wojewódzki NFZ w Rzeszowie informuje, że na podstawie przekazywanych przez Świadczeniodawców informacji dotyczących dodatkowych środków dla pielęgniarek i położnych, rozpocznie po 14 sierpnia 2017 r. wysyłkę aneksów do umów, dotyczących przekazania w/w środków w związku z zapisem § 4 Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 14 października 2015 r zmieniającego rozporządzenie w sprawie ogólnych warunków umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej ( Dz. U. 2015 Poz. 1628)

Więcej informacji ---> LINK

Copyright 2023 OIPiP w Krośnie
powered by: Reactor CMS
SETMAX - Tworzenie portali internetowych