Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych
w Krośnie

 

KOMUNIKAT W SPRAWIE TWOJEGO PRAWA DO 6 – DNIOWEGO URLOPU SZKOLENIOWEGO

Zgodnie z zapisem art. 61a ustawy z dnia 15 lipca 2011 r. o zawodach pielęgniarki i położnej (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 562) pielęgniarce i położnej przysługuje na wniosek i za zgodą pracodawcy urlop szkoleniowy w wymiarze do 6 dni roboczych.

Szczegółowe informacje znajdują znajdują się pod adresem: LINK

Copyright 2022 OIPiP w Krośnie
powered by: Reactor CMS
SETMAX - Tworzenie portali internetowych