Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych
w Krośnie

 

Konferencja naukowo-szkoleniowa nt. "JAKOŚĆ WYKŁADNIKIEM OPIEKI PIELĘGNIARSKIEJ"

ODDZIAŁ TERENOWY POLSKIEGO STOWARZYSZENIA PIELĘGNIAREK ONKOLOGICZNYCH W BYDGOSZCZY
OKRĘGOWA IZBA PIELĘGNIAREK I POŁOŻNYCH  W BYDGOSZCZY
 
ZAPRASZAJĄ NA KONFERENCJĘ NAUKOWO-SZKOLENIOWĄ
PT. „JAKOŚĆ WYKŁADNIKIEM OPIEKI PIELĘGNIARSKIEJ”
 
CEL KONFERENCJI:       wymiana doświadczeń w zakresie monitorowania wskaźników opieki pielęgniarskiej
PRELEGENCI:        liderzy zmian w pielęgniarstwie
ADRESACI/ODBIORCY:    pielęgniarki, położne, kadra zarządzająca
DATA I CZAS KONFERENCJI:     29-30.04. 2016 roku (piątek, sobota)
MIEJSCE:      Centrum Onkologii w Bydgoszczy Park  Aktywnej Rehabilitacji i Sportu
  ul. dr I. Romanowskiej 2
 
DOJAZD: z Dworca PKP linia tramwajowa nr 5 - dojazd na przystanek Akademicka/Romanowskiej
z Dworca PKS linie tramwajowe nr 3,5,10 - dojazd na przystanek Akademicka/Romanowskiej
 
REJESTRACJA: na stronie internetowej www.oipip.bydgoszcz.pl zgłoszenia                                                       TYLKO DROGĄ ELEKTRONICZNĄ
 
NOCLEG:   zainteresowani mogą skorzystać z rezerwacji w hotelu  POZYTON, który znajduje się                                                                   na terenie Centrum Onkologii.
OSOBY DO KONTAKTU W SPRAWIE REZERWACJI HOTELU:
Badziąg Beata
e-mail:badziagb@co.bydgoszcz.pl; tel.: 52 3743101
 
OPŁATY: koszt uczestnictwa 130 PLN, z noclegiem 200 PLN  
dla osób , których prace zostaną zaakceptowane  -  80 PLN, z noclegiem 150 PLN
                                    nr konta: 02-2030-0045-1110-0000-0397-2510
w tytule proszę wpisać imię i nazwisko oraz Konferencja onkologiczna 06/2016
Rejestrację i wpłaty prowadzi OIPIP w Bydgoszczy http:// www.oipip.bydgoszcz.pl
 
Dodatkowych informacji udziela:
Ewa Madajewska, tel.: 52 374 3575
e-mail:madajewskae@co.bydgoszcz.pl
NIE PRZEWIDUJE SIĘ ZWROTU KOSZTÓW UCZESTNICTWA W KONFERENCJI
 

Copyright 2022 OIPiP w Krośnie
powered by: Reactor CMS
SETMAX - Tworzenie portali internetowych