Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych
w Krośnie

Konferencja Naukowo-Szkoleniowa „Pielęgniarka – dziecko – rodzina”

  Serdecznie zapraszamy 
do udziału w Jubileuszowej XV Ogólnopolskiej i V im. dr n. med. Janiny Fetlińskiej Konferencji Naukowo-Szkoleniowej „Pielęgniarka - dziecko - rodzina”, która odbędzie się w dniu
18 kwietnia 2015 roku, w siedzibie Wydziału Ochrony Zdrowia i Nauk Humanistycznych Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Ciechanowie, przy ul. Wojska Polskiego 51.
 
Jubileuszowa Konferencja zostanie poświęcona szczególnie problemom dziecka i rodziny. Zapraszamy Państwa do uczestnictwa w konferencji i podzielenia się własnymi doświadczeniami, poglądami, refleksjami i wynikami badań naukowych. Proponowane tematy sesji:
  • Opieka nad matką i dzieckiem
  • Żywienie dzieci
  • Szczepienia ochronne
  • Dziecko z chorobą przewlekłą
  • Niepełnosprawność dzieci i młodzieży
  • Dziecko w sieci uzależnień
  • Przestępczość nieletnich
  • Krzywdzenie dzieci
  • Problemy dzieci i młodzieży w XXI wieku
  • Varia
 
Mamy nadzieję, że organizowana Konferencja będzie doskonałą okazją do dialogu przedstawicieli różnych dziedzin nauki i zawodów, zarówno medycznych jak i niemedycznych. Zapraszamy pielęgniarki, położne, ratowników medycznych, lekarzy, psychologów, pedagogów, socjologów, prawników, opiekunów społecznych, policjantów, duchownych, dziennikarzy, studentów! Do zobaczenia w Ciechanowie!
 
                                             dr n. hum. Bożena Ostrowska 
                                                            Dziekan
                              Wydziału Ochrony Zdrowia i Nauk Humanistycznych                                                                                                                         

                           Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w CiechanowieZałączniki:
               Komunikat: POBIERZ
               Karta zgłoszenia i prezentacji: POBIERZ
               Karta biernego uczestnictwa: POBIERZ
Copyright 2019 OIPiP w Krośnie
powered by: Reactor CMS
SETMAX - Tworzenie portali internetowych