Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych
w Krośnie

Konferencja naukowo – szkoleniowa pt. „Wybrane problemy interdyscyplinarnego zespołu terapeutycznego w opiece nad pacjentem z udarem mózgu”, 12 maj 2017 r. Przeworsk


Załącznik nr 1 ---> POBIERZ
Załącznik nr 2 ---> POBIERZ
Copyright 2019 OIPiP w Krośnie
powered by: Reactor CMS
SETMAX - Tworzenie portali internetowych