Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych
w Krośnie

Konferencja rzecznika odpowiedzialności zaowodowej 19-20.10.2017r Komunikat 1

Szanowni Państwo

Okręgowy Rzecznik Odpowiedzialności Zawodowej Pielęgniarek i Położnych w Gdańsku oraz Naczelny Rzecznik Odpowiedzialności Zawodowej Pielęgniarek i Położnych w Warszawie  ma zaszczyt zaprosić Pielęgniarki , Pielęgniarzy ,Położne, Położnych  na organizowaną w ramach prewencji konferencję:

Coraz częstszy kontakt personelu medycznego z organami wymiaru sprawiedliwości (prokuratury , sądy powszechne i dyscyplinarne) rodzi konieczność znajomości praw i obowiązków wynikających z przepisów prawa. Gwałtownie rośnie liczba pacjentów występujących z określonymi  roszczeniami wobec  pielęgniarek  i  położnych oraz lekarzy. Rodzi to konieczność  tworzenia i doskonalenia procedur i kultury organizacyjnej w podmiotach leczniczych mających na celu poprawę bezpieczeństwa pacjentów  oraz pielęgniarek i położnych poszanowanie ich praw i budowanie zaufania do personelu całej jednostki. Uczestnicy zapoznani zostaną z dobrymi praktykami  w zakresie zarządzania kulturą organizacyjną Szpitala, poszanowania  praw pacjenta, odpowiedzialnością cywilną i karną, metodami monitorowania, zapobiegania przeciwdziałania zdarzeniom niepożądanym.


Treść komunikatu: ---> POBIERZ
Copyright 2019 OIPiP w Krośnie
powered by: Reactor CMS
SETMAX - Tworzenie portali internetowych