Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych
w Krośnie

 

Konferencję na temat: „Kim jest pielęgniarka i położna we współczesnej opiece zdrowotnej

Okręgowa Rada Pielęgniarek i Położnych w Krośnie przy współudziale Okręgowego Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej organizuje Konferencję na temat: „Kim jest pielęgniarka i położna we współczesnej opiece zdrowotnej”, która odbędzie się w dniu 11 czerwca 2014 r. w Regionalnym Centrum Kultur Pogranicza przy ul. Kolejowej 1 w Krośnie o godz. 8 30.
Patronat honorowy nad Konferencją objęła Prezes Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych dr n. med. Grażyna Rogala – Pawelczyk.
Konferencja jest organizowana raz w roku i przeznaczona dla wszystkich pielęgniarek i położnych z terenu działania Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych w Krośnie oraz kadry dydaktycznej i wybranej grupy studentów z kierunku pielęgniarstwo Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Krośnie i Sanoku.
W Konferencji weźmie udział około 600 osób.
Informujemy, że Konferencja jest finansowana w całości przez Okręgową Radę Pielęgniarek i Położnych i Okręgowego Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej w Krośnie.
Proszę o wcześniejsze przesłanie listy osób do dnia 30 maja 2014 r. ze względu na konieczność przygotowania certyfikatów.
 
z poważaniem
  
Przewodnicząca 
Okręgowej Rady Pielęgniarek
i Położnych
 
Barbara Błażejowska – Kopiczak
Załączniki:

Zaproszenie na konferencję
Karta zgłoszeniowa

Copyright 2022 OIPiP w Krośnie
powered by: Reactor CMS
SETMAX - Tworzenie portali internetowych