Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych
w Krośnie

 

Konwent Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Jana Grodka w Sanoku

Przewodnicząca ORPIP w Krośnie Renata Michalska w dniu 23 lutego 2016r. decyzją Rektora Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Jana Grodka w Sanoku  została powołana w skład Konwentu  Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Jana Grodka w Sanoku – na kadencje do 31 sierpnia 2016r.
 
 


Konwent  uczelni jest  organem doradczym, wspierającym działania uczelni w sprawach rozwoju, kierunków, specjalności, czy działalności inwestycyjnej. Ma również wspierać uczelnię przy pozyskiwaniu finansów na działalność uczelni, oraz współpracować z biurem karier.  Ma pomagać w promocji absolwentów na rynku pracy, oraz wspierać uczelnię w nawiązywaniu współpracy z podmiotami społecznymi i gospodarczymi, oraz przy organizacji imprez naukowych, kulturalnych i sportowych. Zrzesza przedstawicieli współpracujących ze szkołą renomowanych przedsiębiorstw i organizacji pro-biznesowych, które chcą wspierać przede wszystkim merytorycznie, ale także materialnie rozwój dydaktyczny i naukowy uczelni. Konwent stanowi forum wymiany myśli  i doświadczeń.

Copyright 2022 OIPiP w Krośnie
powered by: Reactor CMS
SETMAX - Tworzenie portali internetowych