Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych
w Krośnie

Korespondencja dotycząca etatu przeliczeniowego w opiece długoterminowej w aspekcie podwyżek dla pielęgniarek wynikających z rozporządzenia MZ w sprawie OWU


Korespondencja w załaczniku ---> POBIERZ
 
Copyright 2019 OIPiP w Krośnie
powered by: Reactor CMS
SETMAX - Tworzenie portali internetowych