Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych
w Krośnie

 

Korespondencja dotycząca problemów zgłaszanych przez pielęgniarki i położne z Domów Pomocy Społecznej

Pismo Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych kierowane do Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w sprawie pielęgniarek i położnych zatrudnionych w DPS ---> POBIERZ

Odpowiedź Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej ---> POBIERZ
 

Copyright 2022 OIPiP w Krośnie
powered by: Reactor CMS
SETMAX - Tworzenie portali internetowych