Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych
w Krośnie

Korespondencja NIPiP

W załączeniu odpowiedź Ministerstwa Zdrowia do propozycji zawartych w Rekomendacjach wypracowanych w ramach debaty eksperckiej „Długoterminowa Opieka Medyczna a Zmiany Systemowe w Polsce”

Załącznik 1 ---> POBIERZ
Załącznik 2 ---> POBIERZ
Copyright 2019 OIPiP w Krośnie
powered by: Reactor CMS
SETMAX - Tworzenie portali internetowych