Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych
w Krośnie

Korespondencja pomiędzy NRPiP a Ministrem Zdrowia dotycząca pielęgniarek środowiska nauczania i wychowania

W załacznikach Pismo NRPiP oraz odpowiedź MZ:

Załącznik nr 1 ---> POBIERZ

Załącznik nr 2 ---> POBIERZ
 
Copyright 2018 OIPiP w Krośnie
powered by: Reactor CMS
SETMAX - Tworzenie portali internetowych