Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych
w Krośnie

Korespondencja w sprawie podwyżek z Ministerstwem Zdrowia i Narodowym Funduszem Zdrowia


W związku z licznie wpływającymi pismami do Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych w Warszawie informującymi o pomijaniu pielęgniarek i położnych we wzroście wynagrodzeń poniżej przedstawiamy korespondencję z Ministrem Zdrowia i Narodowym Funduszem Zdrowia w tej sprawie.


PISMO NRPiP: ---> POBIERZ
ODPOWIEDŹ MZ: ---> POBIERZ
PISMO NFZ: ---> POBIERZ
Copyright 2019 OIPiP w Krośnie
powered by: Reactor CMS
SETMAX - Tworzenie portali internetowych