Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych
w Krośnie

Korespondencja z Ministerstwem Sprawiedliwości dotycząca wzrostu wynagrodzeń pielęgniarek i położnych zatrudnionych w podmiotach leczniczych dla osób pozbawionych wolności oraz odpowiedź Ministerstwa.


Więcej informacji w załaczniku ----> POBIERZ

 
Copyright 2019 OIPiP w Krośnie
powered by: Reactor CMS
SETMAX - Tworzenie portali internetowych