Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych
w Krośnie

Korespondencja z Ministerstwem Zdrowia Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych dotycząca podwyżek w Centrach Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa


Pismo do Członków Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych: ---> POBIERZ
Pismo Dyrektora Departamentu Pielęgniarek i Położnych: ---> POBIERZ
 
Copyright 2019 OIPiP w Krośnie
powered by: Reactor CMS
SETMAX - Tworzenie portali internetowych