Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych
w Krośnie

Kurs dla położnych

Szanowni Państwo,

w związku z planowanym szkoleniem specjalistycznym dla położnych POZ/AOS w zakresie umiejętności pobierania rozmazów cytologicznych dla potrzeb Programu profilaktyki i wczesnego wykrywania raka szyjki macicy uprzejmie prosimy o zgłaszanie zapotrzebowania na organizację kursu w 2015 roku.
Położne POZ i AOS zainteresowane kursem pobierania rozmazów cytologicznych w Programie proszone są o zapoznanie się z zasadami rekrutacji oraz wypełnienie zamieszczonych formularzy i przesłanie zgłoszeń na adres korespondencyjny biura Wojewódzkiego Ośrodka Koordynującego w Rzeszowie, adres mailowy wok.podkarpacie@onet.eu lub faksem 17 86 66 275.

Szegóły oraz formularze dostępne są pod adresem: LINK
Copyright 2019 OIPiP w Krośnie
powered by: Reactor CMS
SETMAX - Tworzenie portali internetowych