Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych
w Krośnie

Kwestionariusz oceny wprowadzenia ICNP do praktyki

Szanowni Państwo,
 
W załączeniu przesyłam Kwestionariusz oceny wprowadzenia ICNP do praktyki, przekazany przez Panią dr n o zdr. Dorotę Kilańską Dyrektor Akredytowanego przez ICN Centrum Badania i Rozwoju Międzynarodowej Klasyfikacji Praktyki Pielęgniarskiej (ICNP ®),
„z prośbą o upowszechnienie ankiety wśród pielęgniarek, studentów pielęgniarstwa i/lub zamieszczenie na stronie internetowej dostępnej dla potencjalnych zainteresowanych”.
 
Z wyrazami szacunku
 
Wiceprezes NRPiP
(-) Teresa Kuziara


FORMULARZ DOSTĘPNY JEST W TRYBIE ONLINE: ----> KWESTIONARIUSZ
Copyright 2019 OIPiP w Krośnie
powered by: Reactor CMS
SETMAX - Tworzenie portali internetowych