Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych
w Krośnie

 

List otwarty do członków NSZZ Solidarność oraz do wszystkich, którym na sercu leży dobro polskiej ochrony zdrowia

Treść listu: ---> POBIERZ

Copyright 2023 OIPiP w Krośnie
powered by: Reactor CMS
SETMAX - Tworzenie portali internetowych