Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych
w Krośnie

Nabór na studia Pomostowe Położnictwo

Szanowni Państwo informujemy, że
Uniwersytet Rzeszowski prowadzi nabór od roku akademickiego 2019/2020 na  - studia I stopnia, licencjackie pomostowe - kierunek Położnictwo (ścieżka B) dla dyplomowanych położnych, posiadających świadectwo dojrzałości i ukończone kształcenie w zawodzie położnej.
Wyżej wymienione studia są dedykowane położnym posiadającym prawo wykonywania zawodu, a czas kształcenia wynosi 1 rok.
Wszystkie informacje znajdziecie Państwo na stronie LINK, rekrutacja rozpoczęła się 13 maja i potrwa do 9 lipca.

Więcej informacji w załączniku ---> POBIERZ
 
Z wyrazami szacunku i poważania
Bernadeta Kołodziej
Instytut Położnictwa i Ratownictwa Medycznego
Wydział Medyczny UR
Tel. 17 872 11 95
Copyright 2019 OIPiP w Krośnie
powered by: Reactor CMS
SETMAX - Tworzenie portali internetowych