Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych
w Krośnie

 

Nagroda Ministra Zdrowia im. bł. Gerarda – zgłoś pielęgniarkę, pielęgniarza!

Celem nagrody im. bł. Gerarda jest wyróżnienie i uhonorowanie osób za wybitne osiągnięcia w ratownictwie medycznym lub działania na rzecz systemu Państwowe Ratownictwo Medyczne.

Nagroda im. bł. Gerarda przyznawana jest przez Ministra Zdrowia od 2009 r. w trzech kategoriach:
  •     lekarz systemu, pielęgniarka systemu, ratownik medyczny
  •     osoby i instytucje wspierające system Państwowe Ratownictwo Medyczne
  •     zarządzanie ratownictwem

Kandydata do nagrody może zgłosić: podmiot leczniczy, który jest dysponentem jednostki systemu Państwowe Ratownictwo Medyczne (szpitalny oddział ratunkowy lub zespół ratownictwa medycznego), organ administracji rządowej, jednostka samorządu terytorialnego, środowisko Państwowego Ratownictwa Medycznego (w szczególności: towarzystwa naukowe, stowarzyszenia zrzeszające osoby zatrudnione w systemie Państwowe Ratownictwo Medyczne, samorządy zawodowe, jednostki naukowo-badawcze). Minister zdrowia może również przyznać Nagrodę z własnej inicjatywy.

Kandydatów do nagrody można zgłosić do 10 września 2019 r. Regulamin znajduje się na stronie: LINK

Uroczyste rozdanie nagród odbywa się co roku, 13 października, w Dniu Ratownictwa Medycznego.


MM

Copyright 2022 OIPiP w Krośnie
powered by: Reactor CMS
SETMAX - Tworzenie portali internetowych