Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych
w Krośnie

Newsletter NIPiP nr 2017/12

Szanowni Państwo,

To był kolejny pracowity miesiąc. Z wielką dumą przedstawiliśmy rekomendacje Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych w zakresie postępowania w zaburzeniach kontynencji. W związku z poszerzeniem kompetencji pielęgniarek i położnych, wypracowany standard opieki nad pacjentem w znaczny sposób ułatwi pracę personelu medycznego i równocześnie podniesie jakość świadczeń zdrowotnych.

Ponadto w listopadzie miały również miejsce liczne konferencje i wydarzenia, podczas których eksperci i goście dyskutowali o służbie zdrowia, a Rada zwracała uwagę na aktualną sytuację pielęgniarstwa i położnictwa w Polsce. NRPiP popiera edukację w każdym sektorze medycznym, szczególnie poprzez organizowane spotkania tj. konferencja naukowo-szkoleniowa „I Forum Leczenia Ran – Postępowanie z raną trudno gojącą się – fakty i mity. Kolejnym takim wydarzeniem była konferencja naukowo – szkoleniowa „Od teorii do praktyki”, której celem było omówienie zagadnień i problemów związanych z codzienną pracą pielęgniarek i położnych, ale też debata o przyszłości pielęgniarstwa i położnictwa. Następne wydarzenie, „VII Bałtyckie Forum Zdrowia”, było wielowymiarową dyskusją naukowców i przedstawicieli sektora zdrowia m.in. o koordynowanej opiece zdrowotnej oraz o zmianach systemowych w ochronie zdrowia, tj. ustawa o podstawowej opiece zdrowotnej oraz rozwój e-zdrowia.

Przedstawiciele NRPiP wzięli także udział w spotkaniu w Centrali Narodowego Funduszu Zdrowia, w trakcie którego poruszono kilka tematów m.in. kwestię kontynuacji podwyżek dla pielęgniarek i położnych zatrudnionych w podmiotach leczniczych, które znalazły się poza siecią szpitali, oraz finansowania nowych uprawnień pielęgniarek i położnych. Osiągnięto porozumienie w sprawie realizacji proponowanych zmian. Natomiast Rada nadal oczekuje wiążących decyzji od Ministerstwa Zdrowia w sprawie strategii poprawiającej sytuację pielęgniarek i położnych w Polsce. Opracowana strategia jest wyczekiwanym przez środowisko dokumentem, które ma przynieść korzyści zarówno personelowi medycznemu, jak i pacjentom. Mamy nadzieję, że prace nad strategią zakończą się jeszcze w tym roku.

Naczelna Rada Pielęgniarek i Położnych ma zamiar wciąż podejmować działania, mające na celu poprawę warunków pracy pielęgniarek i położnych, co przyczyni się do wzrostu jakości świadczeń zdrowotnych w Polsce.

Zofia Małas, prezes NRPiP

Copyright 2019 OIPiP w Krośnie
powered by: Reactor CMS
SETMAX - Tworzenie portali internetowych