Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych
w Krośnie

 

NEWSLETTER NIPiP nr 2017/13

Szanowne Panie Pielęgniarki i Położne,

Szanowni Panowie Pielęgniarze i Położni,

Szanowni Państwo,

W imieniu Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych życzę Państwu radosnych, pełnych ciepła i nadziei Świąt Bożego Narodzenia oraz wszelkiej pomyślności i wytrwałości w realizacji planów w nadchodzącym Nowym Roku. Dziękuję za Państwa codzienną opiekę i troskę o pacjentów, która łagodzi cierpienie i pomaga w powrocie do zdrowia. Niech zawodowa satysfakcja i szacunek ze strony pacjentów i ich rodzin towarzyszą Państwu każdego dnia.

Rok 2017 rok był okresem bardzo pracowitym dla Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych. Liczne spotkania, konferencje, wydarzenia, szereg wystosowanych pism, apeli, stanowisk to efekt pracy członków Naczelnej Rady, którzy w różnej formie podejmowali wszystkie możliwe działania, by zwrócić uwagę na sytuację pielęgniarstwa i położnictwa w Polsce. Wspieraliśmy również liczne kampanie na rzecz poprawy warunków pracy pielęgniarek i położnych oraz kampanie w zakresie edukacji pacjentów i w celu poprawy ogólnego stanu zdrowotności obywateli i ochrony zdrowia w Polsce.

Naczelna Rada Pielęgniarek i Położnych zdeterminowana całą sytuacją apelowała o godziwe płace usankcjonowane przepisami prawa, sprzeciwiała się jednoosobowym dyżurom pielęgniarek i położnych, wystosowała pisma do Ministerstwa Zdrowia o pilną nowelizację ustawy o płacy minimalnej, która zdeprecjonowała zawód pielęgniarki i położnej i w krzywdzący sposób określiła podwyżki dla tej grupy wśród innych zawodów medycznych. Natomiast podczas posiedzenia zespołu ds. systemowych rozwiązań finansowych w ochronie zdrowia wyartykułowana została konieczność zwiększenia nakładów na ochronę zdrowia i nowelizację ustawy o tzw. płacy minimalnej. Mamy nadzieję, że koniec roku pielęgniarstwo będzie dla nas trampoliną w skoku do przyszłości gwarantując nowy etap jako efekt prac Zespołu ds. opracowania strategii na rzecz rozwoju pielęgniarstwa i położnictwa. Oczekujemy, że „strategia" przyniesie efekty realnej poprawy warunków pracy pielęgniarek i położnych, a także podniesie standard opieki zdrowotnej w Polsce.

Ważnym osiągnięciem Naczelnej Rady było opracowanie rekomendacji w zakresie postępowania w zaburzeniach kontynencji, w celu wdrożenia optymalnych metod postępowania diagnostycznego, terapeutycznego czy pielęgnacyjnego i nadania im formy i nazwy standardów. Wypracowany dokument dotyczący opieki nad pacjentem z inkontynencją w znaczący sposób ułatwi pracę pielęgniarek i położnych, jednocześnie zwiększając jakość świadczonych usług zdrowotnych.

Naczelna Rada Pielęgniarek i Położnych nieustannie podejmuje działania na rzecz poprawy polskiego pielęgniarstwa i polskich pacjentów. Przyszły rok będzie wyzwaniem dla wprowadzenie w życie postanowień i wypracowanej realizacji strategii na rzecz rozwoju pielęgniarstwa w Polsce.

Zofia Małas, prezes NRPiP

Copyright 2022 OIPiP w Krośnie
powered by: Reactor CMS
SETMAX - Tworzenie portali internetowych