Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych
w Krośnie

 

Notatka z posiedzenia przedstawicieli NRPiP z Prezesem NFZ

w sprawie finansowania świadczeń zdrowotnych w pielęgniarskiej opiece długoterminowej
domowej oraz opiece paliatywno - hospicyjnej:--->POBIERZ

Copyright 2022 OIPiP w Krośnie
powered by: Reactor CMS
SETMAX - Tworzenie portali internetowych