Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych
w Krośnie

nowielizacja rozporządzenia

Szanowni Państwo,
W załączeniu przedstawiamy pismo Prezes NRPiP wraz ze skanem przesłanego pisma do Ministerstwa Zdrowia  odnośnie nowelizacji Rozporządzenia z dnia 12 czerwca 2018r. w sprawie wzorów deklaracji wyboru świadczeniodawcy udzielającego świadczeń z zakresu podstawowej opieki zdrowotnej.


Załaczniki:
Pismo Prezes NRPiP ---> POBIERZ
Kopia pisma przesłana do Ministerstwa Zdrowia ---> POBIERZ
 
Copyright 2019 OIPiP w Krośnie
powered by: Reactor CMS
SETMAX - Tworzenie portali internetowych