Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych
w Krośnie

Nowoczesne leczenie ran przewlekłych. Opatrunki Convatec w leczeniu ran. Rola żywienia enteralnego i


Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych w Krośnie zaprasza pielęgniarki środowiskowe, pielęgniarki opieki długoterminowej i paliatywnej oraz chętnych lekarzy podstawowej opieki zdrowotnej na bezpłatne szkolenie organizowane przez firmy Convatec oraz Nutricia, dotyczące postępowania z ranami przewlekłymi oraz żywienia pacjentów z raną nt” „Nowoczesne leczenie ran przewlekłych. Opatrunki Convatec w leczeniu ran. Rola żywienia enteralnego i diet przemysłowych w leczeniu ran i odleżyn”.
Uczestnicy otrzymają certyfikat ukończenia szkolenia.

Szkolenie odbędzie się rejestracja w dniu 18 maja 2015 r. o godz. 9 30 w siedzibie Okręgowej Izbie Pielęgniarek i Położnych w Krośnie, ul. Bieszczadzka 5.

Ilość miejsc ograniczona. Prosimy o rejestrację e-mailowo na adres oipip@interia.pl  do dnia 13 maja 2015 r.
                                                                                                              
Z wyrazami szacunku
 
Przewodnicząca
Okręgowej Rady Pielęgniarek
i Położnych
 
Barbara Błażejowska – Kopiczak

Program szkolenia:
  1. 9 30                  Rejestracja, powitanie uczestników
  2. 10 00 – 11 45     Rola pielęgniarki w nowoczesnym leczeniu ran przewlekłych (podział ran przewlekłych, koncepcja TIME, profilaktyka zapobiegania odleżynom, pielęgnacja ran - mgr Marta Bakowska
  3. 11 45 – 12 00     Opatrunki Convatec w leczeniu ran przewlekłych – mgr Ewelina Kobiernik
  4. 12 00 – 12 20     Przerwa kawowa
  5. 12 20 – 12 50      Żywienie enteralne i suplementacja ONS w leczeniu ran i odleżyn. Diety i sprzęt – mgr Alicja Śrutek
  6. 12 50                Zakończenie szkolenie i rozdanie certyfikatów.

Szczegóły szkolenia oraz karta zgłoszeniowa: -> POBIERZ
Copyright 2019 OIPiP w Krośnie
powered by: Reactor CMS
SETMAX - Tworzenie portali internetowych