Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych
w Krośnie

 

Ocena komfortu pielęgniarek oraz położnych w szpitalach i przychodniach

Szanowni Państwo,

 

zwracam się z uprzejmą prośbą o przekazanie członkom zrzeszonym w Okręgowej Izbie Pielęgniarek i Położnych w Krośnie informacji o badaniach ankietowych, których celem jest zbadanie dobrostanu w odniesieniu do warunków środowiska wewnętrznego w przychodniach i szpitalach. Ankieta jest częścią pracy badawczej realizowanej przez Politechnikę Warszawską i Akademię Kaliską. Wyniki przeprowadzonych badań będą wykorzystane do przygotowania publikacji naukowej.

 
Ankieta składa się z 41 pytań dotyczących podzielonych na części dotyczące odczuć odnośnie: oświetlenia w miejscu pracy, warunków środowiska cieplnego, warunków jakości powietrza, hałasu, a także odzieży medycznej stosowej w miejscu pracy i wpływu środowiska w pomieszczeniach na wydajność pracy.
 Ankieta jest w pełni anonimowa i jest dostępna pod adresem LINK. W przypadku, jeżeli woleliby Państwo otrzymać ankietę w wersji papierowej – prosimy o informację pod numerem telefonu 662 141 502 lub na adres email dominika.cwiklinska.dokt@pw.edu.pl.
 
Mamy nadzieję na wsparcie Państwa w rozpowszechnieniu informacji o powyższych badaniach.
 
 

Z wyrazami szacunku,

Anna Bogdan

Załącznik ---> POBIERZ
 

Copyright 2022 OIPiP w Krośnie
powered by: Reactor CMS
SETMAX - Tworzenie portali internetowych