Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych
w Krośnie

Odpowiedź Departamentu Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego Ministerstwa Edukacji Narodowej w Warszawie

na stanowisko Prezydium ORPiP w Krośnie z dnia 20 października 2016 r. w sprawie propozycji Ministra Zdrowia dotyczącej wprowadzenia zmian ustawowych w obszarze kształcenia w zawodzie pielęgniarki: POBIERZ
Copyright 2019 OIPiP w Krośnie
powered by: Reactor CMS
SETMAX - Tworzenie portali internetowych