Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych
w Krośnie

 

Odpowiedź Dyrektora SPZOZ w Sanoku

Odpowiedź Dyrektora SPZOZ w Sanoku na pismo Przewodniczącej ORPiP w Krośnie w sprawie podjetych działań zmierzających do przywrócenia działalności Oddziału Ginekologiczno-Położniczego oraz Oddziału Noworodkowego: ---> POBIERZ

Copyright 2022 OIPiP w Krośnie
powered by: Reactor CMS
SETMAX - Tworzenie portali internetowych