Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych
w Krośnie

 

Odpowiedz Ministerstwa Edukacji Narodowej na stanowisko Polskiego Towarzystwa Pielęgniarskiego, Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych oraz Ogólnopolskiego Związku Zawodowego Pielęgniarek i Położnych w sprawie propozycji Ministra Zdrowia dotyczącej
Załącznik --->  POBIERZ
 

Copyright 2023 OIPiP w Krośnie
powered by: Reactor CMS
SETMAX - Tworzenie portali internetowych