Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych
w Krośnie

Odpowiedz Ministerstwa Zdrowia w sprawie równoważności szkoleń specjalizacyjnych


Pismo Przewodniczącej ORPiP w Krosnie:--->POBIERZ

Odpowiedź Dyrektora Departamentu Pielegniarek i Położnych:--->POBIERZ
Copyright 2019 OIPiP w Krośnie
powered by: Reactor CMS
SETMAX - Tworzenie portali internetowych