Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych
w Krośnie

Odpowiedź Ministra Edukacji Narodowej


skierowana do Ministra Zdrowia, w której resort edukacji odmówił uwzględnienia propozycji dotyczących wprowadzenia trzyletniej szkoły branżowej pielęgniarskiej do systemu oświaty: --->POBIERZ
Copyright 2019 OIPiP w Krośnie
powered by: Reactor CMS
SETMAX - Tworzenie portali internetowych