Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych
w Krośnie

 

Odpowiedź Ministra Zdrowia na stanowisko nr 21 NRPiP z dnia 20 czerwca 2018 r.

w sprawie eliminowania pielęgniarek systemu ze składu zespołów ratownictwa medycznego w systemie Państwowe Ratownictwo Medyczne

Do pobrania:

 

Copyright 2023 OIPiP w Krośnie
powered by: Reactor CMS
SETMAX - Tworzenie portali internetowych