Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych
w Krośnie

 

odpowiedź na interpelację posła na sejm RP Piotra Uruskiego skierowaną do Ministra zdrowia W SPRAWIE PROPONOWANYCH ZMIAN W SPOSOBIE ORGANIZACJI POZ

Treść pisma: ---> POBIERZ

Copyright 2022 OIPiP w Krośnie
powered by: Reactor CMS
SETMAX - Tworzenie portali internetowych