Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych
w Krośnie

Odpowiedz na Stanowisko Nr 1 Prezydium Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych w Krośnie z dnia 25 stycznia 2018 r. dotyczące podjęcia działań zmierzających do nowelizacji rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 28 grudnia 2012 r. w sprawie sposobu us

W odpowiedzi na Stanowisko Nr 1 Prezydium Okręgowej Rady Piwelęgniarek i Połoznych w Krosnie z dnia 25 stycznia 2018 r. dotyczące podjęcia działań zmierzających do nowelizacji rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 28.12.2012r. w sprawie sposobu ustalania minimalnych norm zatrudnienia pielegniarek i połoznych w podmiotach leczniczych niebedących przedsiębiorcami, uwzględniając założenia zawarte w dokumencie „Strategia na rzecz rozwoju pielęgniarstwa i połoznictwa w Polsce”, proszę o przyjęcie ponizszych informacji przesłanych przez Ministerstwo Zdrowia. 


Załącznik ---> POBIERZ

 
Copyright 2019 OIPiP w Krośnie
powered by: Reactor CMS
SETMAX - Tworzenie portali internetowych