Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych
w Krośnie

Odpowiedź na Stanowisko Nr 1 XXXII OZPiP w Krośnie z dnia 23 marca 2017 r. w sprawie uregulowania statusu prawnego pielęgniarek zatrudnionych w domach pomocy społecznej”


Czytaj Więcej w załączniku ---> POBIERZ
Copyright 2019 OIPiP w Krośnie
powered by: Reactor CMS
SETMAX - Tworzenie portali internetowych