Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych
w Krośnie

 

Odpowiedz Naczelnej Izby Pielęgniarek i Położnych w Warszawie w sprawie zatrudniania pielęgniarek w Domach Pomocy Społecznej na zasadach wynikających z art. 26 ust. 5 ustawy z dnia 15 lipca 2011 r. o zawodach pielęgniarki i położnej (t.j. Dz. U. z 20

Pismo ---> POBIERZ

Odpowiedź ---> POBIERZ

Copyright 2022 OIPiP w Krośnie
powered by: Reactor CMS
SETMAX - Tworzenie portali internetowych