Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych
w Krośnie

odpowiedzi Ministerstwa Zdrowia


Stanowisko nr 18 NRPiP z dnia 19 czerwca 2018 r. w sprawie podjęcia działań Przez Ministerstwo Zdrowia i Narodowy Fundusz Zdrowia mających na celu opracowanie nowego produktu świadczeń zdrowotnych realizowanych przez pielęgniarki zatrudnione w domach pomocy społecznej na rzecz mieszkańców tych domów wraz z odpowiedzią Ministerstwa Zdrowia w powyższej kwestii.

Załącznik ---> POBIERZ

 
Copyright 2019 OIPiP w Krośnie
powered by: Reactor CMS
SETMAX - Tworzenie portali internetowych