Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych
w Krośnie

Pielęgniarstwo magisterskie w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej im. Jana Grodka w Sanoku


Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego po pozytywnej ocenie wniosku przez Polską Komisję Akredytacyjną, przyznał PWSZ im. J. Grodka w Sanoku uprawnienia do prowadzenia dwuletnich studiów magisterskich, na kierunku pielęgniarstwo. Jest to nowość w ofercie edukacyjnej sanockiej uczelni na rok akademicki 2016/2017.

Nabór na studia stacjonarne i niestacjonarne już trwa. Do postępowania rekrutacyjnego może być zakwalifikowana osoba, która posiada dyplom licencjata pielęgniarstwa. Po ukończeniu studiów drugiego stopnia, absolwent otrzyma tytuł zawodowy magistra pielęgniarstwa.

Szczegółowe informacje:
http://www.pwsz-sanok.edu.pl/gfx/pwszsanok/userfiles/547/piel_ii-info2.pdf

Copyright 2019 OIPiP w Krośnie
powered by: Reactor CMS
SETMAX - Tworzenie portali internetowych