Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych
w Krośnie

 

Pielęgniarstwo - studia magisterskie w Brzozowie
Wyższa Szkoła Biznesu i Przedsiębiorczości w Ostrowcu Świętokrzyskim 
w porozumieniu z Podkarpackim Centrum Kształcenia Medycznego w Brzozowie 
prowadzi zimowy nabór na studia II stopnia na kierunku
 
PIELĘGNIARSTWO
 
Studia adresowane są do osób, które posiadają dyplom ukończenia studiów pierwszego stopnia na kierunku pielęgniarstwo.
 
Zajęcia odbywają się w Brzozowie !
 
Czas trwania studiów: 4 semestry
Czesne: 2000,00 zł / 1 semestr
Liczba godzin: 1300 zajęć dydaktycznych w tym 1140 godzin teoretycznych
Praktyki: Realizacja praktyk odbywa się w specjalistycznych zakładach opieki zdrowotnej.
Czas trwania praktyk - 4 tygodnie (160 godzin)
Tryb studiów: niestacjonarny (sobota, niedziela)
Liczba miejsc szkoleniowych: 25
Nabór trwa do 31 stycznia 2017 r.
 
Szczegóły na stronie: http://pckm.pl/studia-magisterskie
 
--
Podkarpackie Centrum Kształcenia Medycznego w Brzozowie
36-200 Brzozów, ul. Rzeszowska 7
te. 733-058-888

Copyright 2023 OIPiP w Krośnie
powered by: Reactor CMS
SETMAX - Tworzenie portali internetowych