Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych
w Krośnie

Pismo kierowane do Pani Alicji Zając Senatora RP z prośbą o podjęcie działań dotyczących projektu ustawy o sposobie ustalania najniższego wynagrodzenia zasadniczego pracowników wykonujących zawody medyczne zatrudnionych w podmiotach leczniczych


Załacznik ---> POBIERZ
Copyright 2019 OIPiP w Krośnie
powered by: Reactor CMS
SETMAX - Tworzenie portali internetowych