Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych
w Krośnie

 

Pismo otrzymane z CKPPiP w sprawie obowiązku przedkładania zaświadczeń o ukończeniu kursów specjalistycznym przed przystąpieniem do egzaminu państwowego.

Załącznik ---> POBIERZ
 

Copyright 2022 OIPiP w Krośnie
powered by: Reactor CMS
SETMAX - Tworzenie portali internetowych