Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych
w Krośnie

 

Pismo Pana Sebastiana Irzykowskiego – Wiceprezesa NRPiP w sprawie podjętych Stanowisk nr 36 oraz 37 przez NRPiP wraz z odpowiedzią Ministra Zdrowia.


1. Pismo Wiceprezesa NIPiP kierowane do Ministra Zdrowia ---> POBIERZ

2. Odpowiedz Ministerstwa Zdrowia ---> POBIERZ

Copyright 2022 OIPiP w Krośnie
powered by: Reactor CMS
SETMAX - Tworzenie portali internetowych